Helo

Screen Shot 2015-10-30 at 13.59.04Mae’r rhan fwyaf o deuluoedd yn Eryri yn gorfod meddwl yn wahanol am bethau fel gwresogi a thrydan wrth i gostau gynyddu, ond mae weithiau’n anodd gwybod at bwy i droi am wybodaeth ymarferol a diduedd.
Mae Gwasanaeth Cysylltu am ddim Profiad Ni’n trefnu ymweliadau i gartrefi a busnesau fel y gallwch siarad â’r bobl sy’n byw a gweithio yno am eu profiad o leihau eu defnydd ynni.
Felly, os oes gennych gwestiwn am dechnoleg ac arferion cynaliadwy, am weld enghreifftiau ar waith a sgwrsio gyda phobl leol heb unrhyw berswâd i brynu, cysylltwch â ni.
Dowch i weld enghreifftiau o:
• Pympiau gwres a systemau gwresogi biomas
• Systemau dwˆr poeth solar
• Technoleg trydan adnewyddadwy (gan gynnwys pwˆer gwynt, solar a dwˆr)
• Gerddi llysiau cynhyrchiol
• Deunyddiau adeiladu lleol
• Inswleiddio ac atal drafftiau
Dowch i siarad â pherchnogion tai eraill am:
• Faint gostiodd pethau
• Pa gyflenwyr a ddefnyddiwyd
• Ydy o wedi gwneud gwahaniaeth
Gweler y tudalen Gwasasnaeth Cysylltu i ddarganfod mwy. Yn ogystal â’r Gwasanaeth Cysylltu mae Profiad Ni yn cynnal digwyddiadau am amrywiaeth o agweddau o gynaladwyedd. Arwyddwch i fyny i’r rhestr lythyru (uchod) i gadw fyny efo beth sy’n mynd ymlaen.

Uchafbwyntiau'r cystadleuaeth

 

Drefnu ymweliad

map-thumb

Newyddion - Facebook